Локацията ни от Paradise Center се премести в Park Center, ниво партер

Известие за поверителност в социална медия

назад

В сила от 25.05.2018

Настоящото известие за поверителност показва начина, по който събираме, използваме, обработваме и разкриваме Вашата информация, включително лични данни, във връзка с Вашия достъп, използване и взаимодействие с профилите на GiftCard в социалните мрежи.

В случаите, когато в настоящото Известие се употребяват изразите „ние”, „нас” или „нашето/ата/ия/ите” се имат предвид съвместните администратори, които поддържат профила на GiftCard в социалната медия, в настоящия случай Айкарт АД и Facebook.

Ние отдаваме голямо значение на защитата на личните данни на нашите клиенти, в резултат на което с настоящото Известие за поверителност Ви предоставяме нужната информация, изисквана по чл. 13 и 14 от Регламент 2016/679 (Общ Регламент за защита на личните данни).

Когато едно от гореизложените образувания е посочено като отговорният Администратор на лични данни, ние Ви информираме, че другите субекти, посочени по-горе, действат като Обработващи лични данни от името на Администратора и обратното. Крайната отговорност се носи от съответния Администратор на лични данни и трябва да адресирате всички въпроси до съответния Администратор на данни чрез посочените по-долу данни за контакт.

1. ИНФОРМАЦИЯТА, КОЯТО НИЕ СЪБИРАМЕ

Вие сте информирани, че съществуват три основни категории информация, които се събират от Вас, диференцирани на основания, определени в Регламент 2016/679 и други приложими национални закони за защита на личните данни.

 

1.1. Информация, която събираме, за да Ви предоставим GiftCard услугите, свързани със социална медия.

Ние изискваме от Вас и събираме следната лична информация, когато взаимодействате с профилите ни в социалните медии.

Тази информация е необходима за адекватна комуникация с вас и за спазване на Общите условия на всички промоционални събития, които може да инициираме. Без нея може да нямаме възможност ефективно да Ви осигурим GiftCard услугите в социалните медии, в които желаете да участвате или за които бихте се регистрирали.

Информация за профила. Когато взаимодействате с нашите услуги в социалните медии, може да събираме данни, включени в профила Ви в социалните медии, като например:
o Име и фамилия и/или псевдоним
o Дата на раждане
o Място на раждане
o Е-мейл адрес
o Регистриран адрес
o Номер на мобилен телефон
Данни за достъп и информация за устройството. Можем автоматично да събираме данни от регистрационните файлове и информация за устройствата, когато имате достъп и използвате услугите в социалните медии, в случай че сме инсталирали аналитична надстройка като Facebook Insights. Тази информация включва, наред с други неща: подробности за начина, по който сте използвали съдържанието на социалните медии (включително ако сте кликнали върху връзки към приложения /публикации/ съдържание на трети лица), IP адрес, дати и часове на достъп, информация за хардуера и софтуера, информация за устройството, уникални идентификатори, данни за срив, данни за "бисквитки" и страниците, които сте гледали или с които сте били свързани преди или след използването на платформата на GiftCard. Ние събираме тази информация във връзка с нашето задължение да Ви предоставим сигурни методи за контрол на вашите финансови активи и лични данни.
Информация за участниците - Когато използвате социалните медии, събираме лични данни, които предоставяте, например обратна връзка или заявки за поддръжка към нас. Конкретната информация може да включва:
o Информация за споменавания/етикети и други подобни.
o Информация за съдържанието на публикациите Ви/ споменавания или други подобни мнения, публикувани на профилите ни в социалните медии/ стени и други подобни обществени форуми.

1.2. Информация, която събираме на основание Вашето съгласие

Можете да изберете да ни предоставите допълнителна лична информация, за да получите по - добро обслужване при взаимодействие с услугите ни в социалните медии или за да участвате в някои от нашите промоционални събития, раздаване на подаръци или други подобни. Тази допълнителна информация ще бъде обработена въз основа на Вашето съгласие само за гореспоменатите цели.

1.3. Информация, която събираме чрез Вашето ползване на GiftCard услугите в социалните медии.

Когато използвате услугите ни в социалните медии, ние може да събираме информация, включително лична информация, за услугите, които използвате и как ги използвате. Тази информация е необходима за удовлетворяване на легитимния ни интерес за предоставяне и подобряване функционалността на услугите ни в социалните медии.

Информация за използването. Събираме информация за взаимодействията Ви с GiftCard услугите ни в социалните медии, като например използването на приложения или функционалности и други взаимодействия с услугите ни в социалните медии. Легитимните интереси, които преследваме при обработката, са събирането на отчети от използването и друга статистическа информация, която ни помага да подобрим присъствието си в социалните медии.

Бисквитки и подобни технологии. Използваме "бисквитки" и други подобни технологии, като например web beacons, пиксели и идентификатори на мобилни устройства. Възможно е също така да позволим на нашите бизнес партньори да използват тези технологии за проследяване или да ангажират други да проследяват поведението Ви от наше име. Можете да деактивирате използването на "бисквитките" чрез настройките на браузъра си чрез сигнал "Не проследявай" в HTTP заглавието на браузъра или мобилното Ви приложение. За повече информация относно използването на тези технологии вижте Политиката ни за "бисквитки".

Моля, имайте предвид, че когато използвате услугите ни в социални медии, автоматично събираме част от личната информация, описана в горните раздели, като например информация за използването, бисквитки и подобни технологии.

2. КАК ИЗПОЛЗВАМЕ ИНФОРМАЦИЯТА, КОЯТО СЪБИРАМЕ

Ние използваме, съхраняваме и обработваме информация, включително лична информация, за да предоставим, разберем, подобрим и развием услугите си в социалните медии, за да създадем и поддържаме сигурна среда, да преследваме законните си интереси и за да спазваме задълженията си.

Обработката може да доведе до една или повече от следните дейности:

 • • Да Ви позволи достъп до нашите услуги в социалните медии и съответно ги да използвате
 • • Да Ви позволи да комуникирате с други клиенти
 • • Да ни позволи да управляваме, защитаваме, подобряваме и оптимизираме нашите услуги в социалните медии и Вашия опит с тях, като извършваме анализи и провеждаме проучвания.
 • • Да ни позволи да предоставим клиентско обслужване
 • • Да получавате съобщения за услуги или поддръжка, актуализации, сигнали за сигурност, известия.
 • • За да оперираме, защитаваме, подобряваме и оптимизираме опита си в предлагане на услуги в социалните медии, както и за да персонализираме и подобрим Вашето преживяване, за да Ви запознаем с нашите други услуги, ние извършваме профилиране въз основа на взаимодействията Ви.
 • • Откриване и предотвратяване на спам, злоупотреби и други вредни действия.
 • • Провеждане на разследвания с цел сигурност и оценки на риска.
 • • Да упражним правата си.
 • • Да Ви изпращаме промоционални съобщения, маркетинг, рекламна и друга информация, свързана с нашите продукти, както и с продуктите и услугите на несвързани фирми, които може да Ви интересуват с оглед Вашите предпочитания и реклами в социалните мрежи чрез нашите услуги в социалните медии.
 • • Да предоставяме персонализирани услуги на GiftCard, предлагани от нас, на уебсайтовете и онлайн услугите на трети лица. Можем да използваме личните Ви данни и друга информация, събрана в съответствие с това Известие за поверителност, за да предоставим targeted display, функция или оферта за Вас на уебсайтове на трети лица. Можем да използваме "бисквитки" и други технологии за проследяване, за да предоставяме тези онлайн услуги и / или да работим с други трети лица като рекламни или аналитични компании, за да предоставим тези онлайн услуги.
 • • Да ви предоставим опции, функционалност или оферти, специфични за местоположението, ако изберете да споделите информация за геолокацията си, чрез услугите. Ще използваме тази информация, за да подобрим сигурността на GiftCard услугите и да Ви предоставим услуги, базирани на местоположението като рекламиране, резултати от търсенето и друго персонализирано съдържание.
 • • За да улесните намирането и свързването с други хора, може да използваме информацията, която сте споделили, за да предложим връзки между Вас и хора, които може би познавате. Например, ние може да свържем информация, която научаваме за Вас чрез Вашето използването и използването на Услугите от контактите Ви, както и информация, която Вие и други предоставяте, за да предложите хора, които може да познавате или с които искате да извършвате транзакции чрез нашите Услуги. Социалната функционалност и функциите, предназначени да опростят използването на Услугите с други хора, се различават с оглед самата Услуга.
 • • Да персонализираме, оценим и подобрим рекламата си.
 • • Да управляваме програми за препращане, награди, проучвания, лотарии, състезания или други промоционални дейности или събития, спонсорирани или извършвани от нас или от партньори на трети лица.
 • • За участие в игри, викторини и попълване на въпросник или формуляр за участие в конкурс за промоционални кампании.
 • • Да профилираме Вашите характеристики и предпочитания (въз основа на информацията, която ни предоставяте, взаимодействайки си с GiftCard услугата, или информация, получена от трети лица), за да Ви изпращаме промоционални съобщения, маркетинг, рекламна и друга информация, която според нас би представлявала интерес за Вас

Ние обработваме тази информация съобразно легитимния интерес, който имаме, да подобрим нашите услуги в социалните медии, да защитаваме нашите услуги в социалните медии, да преценим адекватността на изпълнението на нашия договор с Вас, да спазваме приложимите закони и когато е необходимо, за адекватното осъществяване на връзка с Вас или когато е приложимо, предвид Вашето съгласие, за извършване на маркетингови дейности, за да Ви предложим продукти или услуги, които може да представляват интерес за Вас.

Когато обработването се основава на съгласие, имате право да се откажете от обработката на личните си данни за тези цели, като оттеглите Вашето съгласие по всяко време и безплатно.

3. С КОГО СПОДЕЛЯМЕ ЛИЧНИ ДАННИ

3.1. С други членове от корпоративното семейство на Администратора на лични данни, Айкарт АД:

Може да споделим Вашите лични данни с членове от групата дружества на Айкарт АД, или в рамките на нашето разгърнато семейство от дружества, които са свързани помежду си с обща собственост или контрол, така че да можем да предоставяме услугите, които сте поискали или за които сте ни упълномощили, или да управляваме риска, или по този начин да се спомогне откриването и предотвратяването на потенциално незаконни и измамни действия и други нарушения на нашите политики и споразумения, както и да ни помогне с управлението на достъпността и свързаността на нашите услуги в социалните медии.

3.2. С трети лица доставчици на услуги:

Ние може да споделяме лична информация с трети лица доставчици на услуги, които ни поддържат с функции при предоставянето на нашите услуги в социалните медии при наше решение и от наше име.

Тези трети лица, доставчици на услуги, могат например:

Тези доставчици имат само ограничен достъп до информацията Ви, доколкото тя е необходима за изпълнение на задачите, за които са били сключвани договори от наше име, и са договорно задължени да я защитават и използват само за целите, за които са били разкрити, и в съответствие с настоящото Известие за поверителност.

3.3. С други трети страни за удовлетворяване легитимния ни интерес или по начин, разрешен или изискван от закона:

Можем да обменяме информация за Вас с други лица за удовлетворяване легитимния ни интерес или по начин, разрешен или изискван от закона, включително:

С ваше съгласие: Ние също така ще споделяме Вашите лични данни и друга информация с Ваше съгласие или указание, включително ако позволите връзка с акаунт или платформа на трето лице.

В допълнение, можем да предоставим обобщени статистически данни на трети лица, включително други дружества и членове на обществеността, за това как, кога и защо потребителите посещават нашия уебсайт и използват услугите ни. Тези данни няма да ви идентифицират лично или да предоставят информация за използването Ви на нашите услуги в социалните медии. Ние не споделяме Вашите лични данни с трети лица за техните маркетингови цели без Вашето съгласие

3.5. Обобщени данни.

Също така може да споделяме обобщена информация (информация за нашите потребители, която съчетаваме заедно, така че вече да не се идентифицира или да се свързва с отделен потребител) и друга анонимизирана информация за регулаторно съответствие, анализ на индустрията и пазара, демографски профил, маркетинг и реклама и други бизнес цели.

3.6. Мониторинг

Можем да наблюдаваме или записваме електронни писма, уеб чатове или други комуникации с Вас за регулаторни цели, сигурност, обслужване на клиенти или обучение.

3.7. Промяна на собствеността

Ако някоя от компаниите, предоставящи нашите услуги в социалните медии, участва в сливане, придобиване, реорганизация, продажба на активи, прехвърляне на портфейл, несъстоятелност, тогава можем да продадем, прехвърлим или споделим някои или всички наши активи, включително Вашата информация във връзка с такъв трансфер или при очакването на такава транзакция (напр., due diligence). В този случай ще ви уведомим преди Вашата лична информация да бъде прехвърлена на друго юридическо лице и / или да бъде обект на друго Известие за поверителност/Политика за поверителност.

4. ВАШИТЕ ПРАВА

Можете да упражнявате всички права, описани в този раздел, пред съответния Администратор на данни, като изпратите имейл. Моля, обърнете внимание, че може да Ви помолим да потвърдите самоличността си, преди да предприемем по-нататъшни действия по молбата Ви. Моля, обърнете внимание, че при получаване на Вашия имейл ние ще се постараем да ви предоставим поисканата информация и да разрешим проблема в разумен срок, при спазване на всички задължения, които ние или свързаните с нас дружества имаме съгласно приложимите закони.

4.1. Управление на информацията ви.

Имате право да получите следната информация:

4.2. Поправяне на неточна или непълна информация.

Имате право да поискате от нас да коригираме неточна или непълна лична информация, отнасяща се до Вас ( и която не може да актуализирате сами посредством онлайн достъпа Ви до услугите ни в социалните медии).

4.3. Достъп до данни и преносимост.

Имате правото да:

В някои правни системи приложимото право може да Ви даде правото да поискате копия от притежаваните от нас лични данни.

4.4. Запазване и изтриване на данни

По принцип ние запазваме вашата лична информация толкова дълго, колкото е необходимо за изпълнението на договора между нас, и да спазваме регулаторните си задължения. Ако вече не искате да използваме Вашата информация, можете да поискате да я заличим. Моля имайте предвид, че ако поискате изтриването на Вашите лични данни:

• Ние може да запазим и използваме Вашата лична информация до степента, необходима за задоволяване нашия легитимен интерес, като например разкриване и предотвратяване на измами и повишаване на сигурността.

• Ние може да запазим и използваме вашата лична информация до степента, необходима за спазване на нашите задължения.

• Тъй като поддържаме нашите услуги в социалните медии, за да се предпазим от случайни или злонамерени загуби и унищожаване, остатъчните копия за Вашата лична информация може да не бъде премахната от нашите резервни системи за ограничен период от време.

4.5. Оттегляне на съгласието и ограничаване на обработката.

Когато сте предоставили съгласие за обработката на личните Ви данни от нас, можете да оттеглите това съгласие по всяко време, като смените настройките си в профила или като изпратите съобщение до нас, което уточнява кое съгласие сте оттеглили. Имайте предвид, че оттеглянето на Вашето съгласие не засяга законосъобразността на каквито и да е обработващи дейности въз основа на такова съгласие преди оттеглянето му. Освен това, в някои правни системи, приложимото право може да ви даде възможността да ограничите начините, по които използваме Вашите лични данни, по-конкретно, когато (i) оспорвате точността на Вашата лична информация; (ii) обработката е незаконна и вие се противопоставяте на изтриването на Вашите лични данни; (iii) повече не се нуждаем от Вашите лични данни за целите на обработката, но Вие изисквате информацията за установяване, упражняване или защита на правни искове; или (iv) сте се противопоставили на обработката и очаквате оценката дали законните ни основания надвишават Вашите собствени.

4.6. Възражение срещу обработване

В някои правни системи приложимото право може да ви позволи да изискате от нас да не обработваме Вашите лични данни за определени конкретни цели (включително профилиране или за маркетингови цели), когато такава обработка се основава на законен интерес. Ако възразявате срещу подобна обработка, повече няма да обработваме Вашата лична информация за тези цели, освен ако не можем да докажем непреодолими основателни основания за такава обработка или обработването е необходимо за установяването, упражняването или защитата на правни искове. Моля, имайте предвид, че Администраторите на данни, които са регулирани финансови институции, като кредитни институции, институции за електронни пари или други подобни, са задължени съгласно Директивата за предотвратяване изпирането на пари да правят профилиране на риска на своите клиенти от момента на откриване на правоотношенията и непрекъснато по време на осъществяването им, и това е легитимна причина. В случай, че не желаете да обработваме Вашите лични данни за определени конкретни цели, които са легитимни цели за нас, ще трябва да закриете профила си или може да се наложи ние да преустановим предоставянето на някои или всички Услуги, при всички условия за закриване на сметката, посочена по-горе в този раздел.

Когато Вашата лична информация се обработва за целите на директния маркетинг, можете по всяко време да поискате от нас да прекратим обработката на Вашите данни за тези директни маркетингови цели, като изпратите имейл до имейлите за контакт по-долу.

4.7. Подаване на жалби

4.7.1. Първо трябва да се опитате да разрешите проблема чрез изпращане на имейл до:

Длъжностното лице по защита на личните данни на Айкард: dpo@icard.com
Айкарт АД
Бизнес Парк Варна No B1, Варна 9023, България

Facebook - Длъжностното лице по защита на данните:
Контактна форма
Meta Platforms Ireland Ltd.
4 Grand Canal Square
Grand Canal Harbour
Дъблин 2 Ирландия

4.7.2 Компетентен регулатор. В случай че не сте удовлетворени от отговора или решението на Администратора на личните данни, имате право да подадете жалба срещу дейността по обработване на личните данни, извършвана от нас пред компетентните надзорни органи

• Във връзка с Айкарт АД, България имате право да подадете жалба до главния надзорен орган - Комисията за защита на личните данни, България:

Адрес:
бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
София 1592
България
Телефонен номер: 02 91 53 518
e-mail: kzld@cpdp.bg

• Във връзка с Facebook имате право да подадете жалба до надзорния орган на Facebook Ирландия - Irish Data Protection Commission. Данните за контакти на Комисията можете да намерите на: https://www.dataprotection.ie/docs/Contact-us/b/11.htm

5. ОПЕРИРАНЕ НА ГЛОБАЛНО НИВО

За да улесним нашите операции на глобално ниво, може да ни се наложи да прехвърляме, съхраняваме и обработваме вашата информация с нашето семейство от дружества или с доставчици на услуги, базирани в Европа, Индия, Азиатско-тихоокеанския регион и Северна и Южна Америка. Законите в тези страни може да се различават от законите, приложими във Вашата държава на пребиваване. Например, информацията, събрана в рамките на ЕИП, може да се прехвърля, съхранява и обработва извън ЕИП за целите, описани в настоящото Известие за поверителност. Когато прехвърляме, съхраняваме и обработваме Вашата лична информация извън ЕИП, ние гарантираме, че съществуват подходящи предпазни мерки за осигуряване на адекватно ниво на защита на данните.

6. МЕЖДУНАРОДНИ ТРАНСФЕРИ

6.1. Рамки за защита на личните данни ЕС – САЩ и Швейцария – САЩ

Когато разкрием каквито и да е лични данни извън ЕИП в САЩ (ако е приложимо), ние трябва да спазим Рамката за защита на личните данни между ЕС и САЩ, Рамката за защита на личните данни между Швейцария и САЩ и всички други адекватни решения.

6.2 Други средства за осигуряване на адекватно ниво на защита на данните.

В случай, че личната информация е споделена с корпоративни филиали или трети лица доставчици на услуги извън ЕС, при липса на решение за адекватност, ние - преди да споделяме вашата информация с такъв корпоративен филиал или доставчик на услуги - създаваме необходимите средства, за да гарантираме адекватно ниво на защита на данните. Ще предоставим допълнителна информация относно средствата за осигуряване на адекватно ниво на защита на данните при поискване.

7. ЗАЩИТА

Ние поемаме отговорност да гарантираме, че Вашата лична информация е защитавана, съхранявана в криптирана от сървъри, разположена в Специални центрове за данни в юрисдикции от клас А в Европа. За да се предотврати неоторизиран достъп или разкриване на информация, поддържаме физически, електронни и процедурни гаранции, които са в съответствие с приложимите разпоредби за защита на непубличната лична информация. След като сте влезли в профила си, цялата интернет комуникация е защитена с помощта на технологията Secure Socket Layer (SSL) с висококачествено криптиране на сигурността (AES-256, 256-битови ключове, сертифицирани от StartCom Ltd). Ние ограничаваме достъпа до Вашата лична информация до служители, които трябва да знаят тази информация, за да Ви предоставят продукти или услуги.

Ако знаете или имате основание да смятате, че данните Ви в GiftCard профила Ви са били загубени, откраднати, незаконно присвоени или по друг начин компрометирани, или в случай на действително или подозирано неразрешено използване на Вашия GiftCard профил, моля свържете се с нас, като следвате инструкциите в секцията "Свържете се с нас" по-долу. Макар да сме посветени на защитата на нашите системи и услуги, Вие сте отговорни за подсигуряването и запазването на поверителността на Вашата/ите парола/и и информация за регистрация на профил и потвърждаването, че личните Ви данни, които поддържаме за Вас, са точни и актуални.

8. МОГАТ ЛИ ДЕЦА ДА ИЗПОЛЗВАТ УСЛУГИТЕ НИ?

Нашите услуги в социалните медии не са предназначени за лица под 18-годишна възраст. Ние не събираме съзнателно информация, включително лични данни, от деца или други лица, които законно не могат да използват нашите услуги в социалните медии. Ако получим действително информация, че сме събрали лични данни от човек под 18-годишна възраст, ние незабавно ще ги изтрием, освен ако не сме законово задължени да съхраняваме такива данни. Свържете се с нас, ако смятате, че погрешно или несъзнателно сме събрали информация от лице под 18-годишна възраст.

9. ПРОМЕНИ В ИЗВЕСТИЕТО ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Ние си запазваме правото да променяме понякога това Известие за поверителност в съответствие с тази разпоредба. Ако направим промени в това Известие за поверителност, ще публикуваме преработеното Известие за поверителност в профила ни на платформата в социалната медия. Ако не сте съгласни с преработеното Известие за поверителност, можете да закриете профила си.

10. СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

Ако имате някакви въпроси или оплаквания относно това Известие за поверителност или практиките ни за обработка на информация, можете да ни изпратите имейл от регистрирания си имейл за Услугите на имейлите, посочени по-горе в Раздел 4.

 • • да улесняват технически предоставянето на нашите услуги в социалните медии;
 • • да проверяват информацията в публични бази данни,
 • • да разработват продукти, да ги поддържат и да отстраняват грешки,
 • • да позволят предоставянето на нашите услуги в социалните медии чрез платформи и софтуерни инструменти на трети лица (например чрез интегриране на нашите API);
 • • да оказват помощ на клиенти
 • • Да предоставят IT поддръжка и услуги за развитие
 • • да предоставят техническа поддръжка на нашите услуги в социалните медии;
 • • да предоставят услуги за Cloud, съхранение и колокация
 • • да предоставят правни и други консултации
 • • Да извършват маркетинг и услуги, свързани с връзки с обществеността
  • • ако трябва да направим това, за да спазим закон, процесуални изисквания или разпоредби;
  • • на правоприлагащи органи или други държавни служители или други трети лица по силата на призовка, съдебно разпореждане или друго процесуално изискване, приложимо за нас или за нашето корпоративно семейство;
  • • ако считаме, по наша дискреция, че разкриването на лични данни е необходимо или подходящо за предотвратяване на имуществена вреда или финансови загуби или във връзка с разследване на предполагаема или действителна незаконна дейност;
  • • за защита жизнените интереси на дадено лице;
  • • за да разследваме нарушения или да сключим споразумение за използване или други правни условия, приложими за всяка услуга;
  • • за да защитаваме нашите имоти, услуги и права;
  • • за да улесним покупката или продажбата на целия или част от нашия бизнес;
  • • на компании, с които планираме да се обединим или към които да бъдем приобщени
  • • За да поддържаме функциите ни за одит и корпоративно управление.
  • • потвърждение дали и къде обработваме Вашите лични данни;
  • • информация относно целите на обработката;
  • • информация за категориите обработвани данни;
  • • информация за категориите получатели, с които данните могат да бъдат споделени;
  • • информация за периода, за който ще се съхраняват данните (или критериите, използвани за определяне на този период);
  • • информация за съществуване правото на заличаване, на отстраняване, на ограничаване обработката и на възразяване срещу обработването;
  • • информация за съществуването на правото да подадете жалба до всеки Регулатор;
  • • когато данните не са били събрани чрез Вас, информация за източника на данните;
  • • информация за съществуването и обяснението на логиката, зад която стои всяка автоматизирана обработка.
  • • Освен това можете да поискате копие от обработваните лични данни.
  • • да получите копие от личните Ви данни в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат, който поддържа и повторна употреба;
  • • да прехвърляте личните си данни от един Администратор на друг;
  • • съхранявате личните си данни за лична употреба на частно устройство;
  • • да прехвърлите тези данни на друг администратор без възпрепятстване.