Локацията ни от Paradise Center се премести в Park Center, ниво партер

Нотификации | GiftCards.eu

18.04.2024

Променени Общи Условия

Уважаеми клиенти,

Благодарим Ви, че ни се доверихте и сте част от семейството на GiftCard.

Бихме искали да Ви уведомим, че актуализирахме Общите условия за услугата GiftCard, като добавихме допълнителни мерки за изпълнение на комплексна проверка и алтернативен начин за извън съдебно решаване на спорове за чуждестранни клиенти.

За да се запознаете с промените в Общите условия, последвайте този линк.

За да влязат промените в сила, не е необходимо да предприемате никакви действия. За клиенти, които към 18.04.2024 г. имат активни договори, промените ще настъпят автоматично два месеца след публикуване на настоящото уведомление (от 18.06.2024 г.).

В случай че не желаете да приемете тези промени, имате право да прекратите договора за GiftCard и да заявите обратно изкупуване на средствата по картата Ви, като се свържете с нас на support@giftcards.eu.
 

С най-добри пожелания,

Екипът на GiftCard

Дата Тема
21.11.2023 Променени Общи Условия

Уважаеми клиенти,

Благодарим Ви, че ни се доверихте и сте част от семейството на GiftCard.

Бихме искали да Ви уведомим, че актуализирахме Общите Условия и Политиката за поверителност за услугата GiftCard.

За да разгледате актуализираните Общи условия и Политика за поверителност, моля да последвате този линк.

За да влязат промените в сила, не е необходимо да предприемате никакви действия. За клиенти, които към 21.11.2023 г. имат активни договори, промените ще настъпят автоматично два месеца след публикуване на настоящото уведомление (от 21.01.2024 г.).

В случай че не желаете да приемете тези промени, имате право да прекратите договора за GiftCard и да заявите обратно изкупуване на средствата по картата Ви, като се свържете с нас на support@giftcards.eu.
 

С най-добри пожелания,

Екипът на GiftCard

03.07.2023 Променени Общи Условия

Уважаеми клиенти,

Благодарим Ви, че ни се доверихте и сте част от семейството на GiftCard.

Бихме искали да Ви уведомим, че актуализирахме Общите Условия за услугата GiftCard.

За да разгледате актуализираните Общи условия, моля да последвате този линк.

За да влязат промените в сила, не е необходимо да предприемате никакви действия. За клиенти, които към 03.07.2023 г. имат активни договори, промените ще настъпят автоматично два месеца след публикуване на настоящото уведомление (от 03.09.2023 г.).

В случай че не желаете да приемете тези промени, имате право да прекратите договора за GiftCard и да заявите обратно изкупуване на средствата по картата Ви, като се свържете с нас на support@giftcards.eu.
 

С най-добри пожелания,

Екипът на GiftCard

10.01.2023 Променени Общи Условия

Уважаеми клиенти,

Благодарим Ви, че ни се доверихте и сте част от семейството на GiftCard.

Бихме искали да Ви уведомим, че актуализирахме Общите Условия за услугата GiftCard.

Направените промени в Общите условия засягат сключването на Договор за ползване на услугата GiftCard в офисите на Издателя или на Представител на Издателя. При касовата операция, клиентът трябва да потвърди съгласието си като подпише нов документ - Писмено потвърждение за приемане.

За да разгледате актуализираните Общи условия и Тарифа, моля да последвате този линк.

Не е необходимо да предприемате никакви действия, за да влязат промените в сила. Те ще настъпят автоматично два месеца след публикуване на настоящото уведомление (от 10.03.2023 г.).

В случай че не желаете да приемете тези промени, имате право да прекратите договора за GiftCard и да заявите обратно изкупуване на средствата по картата Ви, като се свържете с нас на support@giftcards.eu.
 

С най-добри пожелания,

Екипът на GiftCard

01.10.2022 Променени Общи условия

Уважаеми клиенти,

Благодарим Ви, че ни се доверихте и сте част от семейството на GiftCard.

Бихме искали да Ви уведомим, че актуализирахме Общите Условия и Тарифата за услугата GiftCard.

Направените промени в Общите условия предвиждат, срокът за изпращане на виртуални Giftcard до крайните ползватели, да не може да се удължава с допълнителни 3 месеца. Въвели сме допълнително условие при определяне на периода, след който ще започне да се начислява Таксата за обслужване на виртуални Giftcard.

За да разгледате актуализираните Общи условия и Тарифа, моля да последвате този линк.

Не е необходимо да предприемате никакви действия, за да влязат промените в сила. Те ще настъпят автоматично два месеца след публикуване на настоящото уведомление (от 01.12.2022 г.).

В случай че не желаете да приемете тези промени, имате право да прекратите договора за GiftCard и да заявите обратно изкупуване на средствата по картата Ви, като се свържете с нас на support@giftcards.eu.
 

С най-добри пожелания,

Екипът на GiftCard

04.01.2022 Променени Общи условия

Уважаеми клиенти,

Благодарим Ви, че ни се доверихте и сте част от семейството на GiftCard.

Бихме искали да Ви уведомим, че направихме промени в Общите условия за GiftCard и Тарифата.

Вече ще можете да използвате Вашата GiftCard за максимален период от 2 години. След изтичане на този период, услугата GiftCard се прекратява.

Въвели сме също и нов начин на изчисляване на такса обслужване след изтичане на първата година от ползване на услугата GiftCard.

За да научите повече и да видите актуализираните общи условия и тарифа последвайте този линк.

Не е необходимо да предприемате никакви действия, за да влязат промените в сила. Те ще настъпят автоматично два месеца след изпращане на настоящото уведомление, считано от 4-ти март 2022 г.

В случай че не желаете да приемете тези промени, имате право да прекратите договора за GiftCard и да заявите обратно изкупуване на средствата по картата Ви, като се свържете с нас на support@giftcards.eu.
 

С най-добри пожелания,

Екипът на GiftCard

08.01.2021 Променени Общи условия

Уважаеми клиенти,

От 15/01/2021 са валидни нови общи условия.

Моля, прочетете актуалната версия в сайта GiftCards.eu.

Екипът на
GiftCard

01.06.2020 Променени Общи условия

Уважаеми клиенти,

От 01/08/2020 г. са валидни нови общи условия във връзка с пускането на 3D Secure за GiftCard - услугата за по-сигурни плащания в Интернет.

Какво е 3D Secure?

Тази услуга, наричана също Mastercard SecureCode или Visa Secure, е международен стандарт за допълнително потвърждаване на плащания по интернет. Услугата е активна само на сайтове, които са избрали да я поддържат и допълнително намалява риска от неоторизирани плащания.

Как работи?

При плащания в интернет, след въвеждане на детайлите на някоя от твоите карти, ще бъдеш пренасочван към страница Mastercard SecureCode или Visa Secure. На тази страница трябва да потвърдиш онлайн трансакцията с еднократен автентикационен код, който ще получиш от нас със SMS* на мобилният номер, от който си активирал картата.

Автоматично и напълно безплатно за всички твои карти GiftCard услугата 3D Secure ще бъде активна от 01 август 2020г.

Моля, прочетете актуалната версия в сайта GiftCards.eu.

Екипът на
GiftCard

26.12.2019 Променени Общи условия

Dear client,

От 26/02/2020г. са валидни нови Общи Условия. Моля, прочетете актуалната версия в сайта GiftCards.eu..

Yours sincerely,
GiftCard Team

24.08.2018 Променени Общи условия

Уважаеми клиенти,

От 24/10/2018г. са валидни нови Общи Условия.

Моля, прочетете актуалната версия в сайта GiftCards.eu.

Екипът на GiftCard

16.05.2018 Променена Политика за поверителност

Скъпи клиенти на GiftCard,

Изменяме нашата Политика за поверителност в съответствие с Регламент 2016/679 (GDPR). Наша мисия е да предлагаме висококачествени финансови услуги, поради това ние разглеждаме Вашите лични данни като най-важна информация.

ICard обработва Вашите лични данни на основата на сключения с Вас договор, както и на основание мерките предвидени в законодателството уреждащо изпирането пари и финансирането на тероризма.

Предприехме всички организационни и технологични мерки, за да защитим Вашите данни. Също така, ние спазваме и всички международни стандарти и процедури, за да осигурим защитата на Вашата информация по време на осъществяването на нашата търговска дейност.
Вашите данни се съхраняват според нашите високи вътрешни стандарти за защита на информацията. За допълнителна информация може да погледнете Глава пета от Политиката.
Вие имате право на достъп до Вашата информация и, ако се налага, да правите корекции.

Ние ще предоставим достъп до Вашите лични данни само на тези служители, които се нуждаят от нея, за да ви предоставят нужната Ви услуга.

Ние можем да споделяме предоставената ни лична информация само в ограничен размер и в случаите изрично упоменати в частта от договора свързана с поверителността.

Всичко останало, свързано с вашите права относно личната Ви информация е описано в обновената ни Политика за Поверителност.

Моля отделете момент от Вашето ценно време, за да се запознаете със документа!

С уважение,
Екипът на GiftCard
iCard

15.02.2018 Спиране на поддръжката на TLS 1.0 and 1.1

Уважаеми клиенти,

Моля имайте предвид, че след 15/03/2018г. нашите системи ще спрат поддръжката на TLS* 1.0 и 1.1.

Не се изискват никакви действия от ваша страна, освен ако не използвате стари версии на популярните браузъри.

Ако имате проблеми при плащане моля проверете версията на браузъра си и я сменете с по-нова.

 

Списък с поддържани браузъри и версии

Екипът на GiftCard

 

* Transport Layer Security (TLS) е протокол, който осигурява сигурността при комуникацията на приложенията и техните потребители в Интернет. Когато сървър и клиент комуникират TLS ги защитава от намесата на трети страни.

30.08.2017 Промяна в името на компанията

Уважаеми клиенти,

Любезно ви информираме за промяната на името на компанията от Интеркарт Файнанс АД в Айкарт АД.

Екипът на GiftCard

24.06.2017 Променени Общи условия

Уважаеми клиенти,

От 24/08/2017 са валидни нови Общи Условия.

Моля, прочетете актуалната версия в сайта GiftCards.eu.

Екипът на GiftCard

01.10.2016 Променени Общи условия

Уважаеми клиенти,

От 01/12/2016 са валидни нови Общи Условия.

Моля, прочетете актуалната версия в сайта GiftCards.eu.

Екипът на GiftCard

06.02.2015 Променени Общи условия

Уважаеми клиенти,

От 06/04/2015 са валидни нови Общи Условия.

Моля, прочетете актуалната версия в сайта GiftCards.eu.

Екипът на GiftCard

15.07.2014 Променени Общи условия

Уважаеми клиенти,

От 15/09/2014 са валидни нови Общи Условия.

Моля, прочетете актуалната версия в сайта GiftCards.eu.

Екипът на GiftCard