Какво е GiftCard?

 • GiftCard  е предплатена, непрезареждаема карта, която може да бъде използвана навсякъде по света, където се приемат плащания с Mastercard и VISA.
   

 • Стойността и валутата (EUR, BGN, RON, USD) се определят от купувача, в момента на закупуване.
   

 • Срокът на валидност е изписан на лицевата страна. След изчерпване на баланса по картата, тя автоматично се закрива.
   

 • Преди използване, GiftCard трябва да бъде активирана.
   

 • GiftCard се предлага с изцяло Ваш дизайн или избран от каталог с над 40 предложения и 5 опции за опаковка.

 • С GiftCard може да плащате на ПОС терминал или в Интернет (затворена е за използване на АТМ).
   

 • Няма такси при ползване на GiftCard в рамките на 6 месеца от датата на нейното издаване (моля прегледайте пълната тарифа).

 • Плащането с GiftCard е защитено с ПИН код, избран от картодържателя.  При закупуване на GiftCard, може да заключите нейната активация към мобилния телефон на получателя като допълнителна защита.

 • 3D сигурност
  Когато се разплащаш при интернет търговци, на чиито сайтове е интегрирана и се поддържа 3D Сигурност технологията, при всяко плащане има една допълнителна стъпка. В зависимост от това каква карта използваш, ще бъдеш препратен или на страница “Visa Secure” или на страница “Mastercard SecureCode”. Там трябва да въведеш еднократният код, който ще получиш с SMS от нас при иницииране на плащането. Услугата е активирана автоматично за всички потребители на GIftCard!

 • GiftCard e предпочитан личен подарък, и средство за мотивация и маркетинг от компании като: Nestle, Sony, Samsung, Philips, Beiersdorf, Pfizer, Austria Telekom Group, Austrian Airlines, Unilever, Kraft Foods, Henkel, Heiniken, Toyota, PPD, Coca Cola, PPD, Metsa Group.

 • e-GiftCard е дигиталната версия на GiftCard - предплатена не-презареждаема карта Mastercard, която притежава всички необходими характеристики за плащане - номер, валидност, CVC код.
   
 • e-GiftCard е иновативен продукт, който е създаден за онлайн покупки и виртуални плащания. Преди да пазарувате онлайн, проверете баланса си.
   
 • e-GiftCard e виртуална карта, която се изпраща посредством имейл. След успешнa верификация на клиента, картата става видима в профилът ви на www.giftcards.eu, и може да бъде изпратена на избрания от вас получател.
   
 • e-GiftCard e валидна в период от 2 години, като първите 6 месеца са гратисен период, в който не се начисляват такси. Добавете към тях и 3 допълнителни месеца, през които можете да изпратите вашата виртуалната карта подарък и общия гратисен период става 9 месеца.
   
 • e-GiftCard e с по-ниска такса издаване от пластиката и е бърз и достъпен онлайн подарък. За проверка на текущата стойност моля проверете тарифата.
 • GiftCard Private Label е предплатена карта, която може да бъде закупена и използвана за плащане само в търговския обект или верига, чието лого носи. Сумата се определя от купувача в момента на покупка.
 • Условията и тарифата за ползване GiftCard Private Label са различни. Зависят от програмата на Търговеца. Моля проверете тарифата си тук.