Локацията ни от Paradise Center се премести в Park Center, ниво партер

Тарифа

Mastercard / VISA

В сила от 04.01.2022

Описание на услугата такса / BGN
Издаване на физическа карта GiftCard 10.00
Издаване на виртуална карта GiftCard 5.00
Преиздаване на изгубена, открадната или присвоена карта GiftCard 10.00
Смяна ПИН на АТМ 1.00
Плащане на ПОС терминал 0.00
Плащане на стоки и услуги онлайн 0.00
Активиране на GiftCard 0.00
Такса обслужване*:

- 01-06 -ти месец от датата на издаване

- 07-12-ти месец от датата на издаване**

- от 13 месец от датата на издаване до изчерпване на наличността по картата**

*за виртуалните карти този период стартира от датата на изпращане към крайния клиент (с имейл или SMS)

**Таксата за обслужване се начислява само при наличие на баланс по картата

0.00 / мес.

6.00 / мес.

10% от номинала

 

 

 

 

   
Такса за иницииране на процедура по оспорване на трансакции таксите платени от Издателя
Неоснователно оспорване на трансакция 25.00
Обратно изкупуване на електронни пари от Издателя 20.00
Лимити за заредени електронни пари по платежен инструмент GiftCard такса / BGN
Минимален лимит за зареждане на GiftCard 50.00
Максимален лимит за зареждане на GiftCard 5000.00
Максимален лимит за една поръчка 10000.00
При закупуване в офис на Издателя или по банков път по договаряне

Private Label

Тарифата и условията за ползване на вашата GiftCard Private Label зависят от търговеца.