Активирай със СМС Активирай Онлайн | Забравен ПИН

За да активираш твоята карта, трябва да изпратиш СМС със следното съдържание:

[ 16 цифрения номер на GiftCard ]
[ интервал ]
[ произволно избран 4 цифрен код - ПИН ]

1234567890123456
1234

GiftCard has been successfully activated.
PIN: XXXX. Value: xx.xx EUR
...

При успешно активиране ще получиш потвърждение чрез SMS, съдържащ валиден ПИН. Съхрани твоя 4-цифрен ПИН код и не го показвай на трети лица. С активирането на GiftCard изразяваш съгласие с Общите условия на GiftCards.eu.