Активирай със СМС Активирай Онлайн | Забравен ПИН

Активирай твоята карта като изпратиш СМС със съдържание:

[ 16 цифрения номер на GiftCard ]

При успешно активиране ще получиш потвърждение чрез SMS, съдържащ валиден ПИН и статична парола за 3DS трансакции. Съхрани ги и не ги показвай на трети лица. С активирането на GiftCard изразяваш съгласие с Общите условия на GiftCards.eu.

1234567890123456
1234

GiftCard has been
successfully activated.
PIN: XXXX. Value: xx.xx EUR
...